Plzeňský střevíček 2017

VIII. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ AMATÉRSKÉ SOUTĚŽE V KLASICKÉM A MODERNÍM TANCI

v návaznosti na tradici 15 ročníků soutěže „AŠSKÝ STŘEVÍČEK“

 

13. května 2023

ŠEŘÍKOVKA - PLZEŇ

 

Šeříková 2428/13, Plzeň 2, kontakt: www.serikovka.cz 

 

PRAVIDLA  SOUTĚŽE 

Plzeňský střevíček je veřejná soutěž určená tanečním oddělením ZUŠ, amatérským souborům, skupinám, baletním a tanečním školám i jednotlivcům. Letos se bude soutěžit v klasickém tanci v pěti věkových kategoriích. V každé z nich pak v sole, duetech či triu a ve skupinách(4-8 tanečníků). Dále pak v moderním tanci. Zde jsou dvě věkové kategorie. V každé z nich pak rozdělení na sola a duety či tria.                                        

Soutěžní kategorie a věkové kategorie - klasický tanec

I. kategorie 5 – 7 let

II.kategorie 8 – 9 let

III. kategorie 10 – 12 let

IV. kategorie 13 – 15 let

V. kategorie 16 let a výše

 

A - sóla /1 soutěžící/

B - duety, tria /2-3 soutěžící/

C - skupiny /4-8 soutěžící/

 

Soutěžní kategorie a věkové kategorie - moderní tanec

I. kategorie 8 – 12 let

II.kategorie 13 let a výše

 

A - sóla /1 soutěžící/

B - duety, tria /2-3 soutěžící/

 

Podmínky

  • ⦁ V I. a II. věkové kategorii je povolen pouze tanec bez špiček.
  • ⦁ Každý soubor, skupina či škola může přihlásit do každé kategorie max. 4 čísla. 
  • ⦁ Jeden soutěžící může soutěžit max. 1x v každé kategorii. 
  • ⦁ Věk se počítá ke dni soutěže.
  • ⦁ Délka soutěžního čísla nesmí přesáhnout 3 minuty.
  • Taneční plocha vybavená černým baletizolem - 8 x 9,5 m 

 

V každé kategorii a skupině bude vyhlášeno 1., 2. a 3. místo. V sólové kategorii může být uděleno zdvojené 2. místo. Cena pro absolutního vítěze. Odborná porota může udělit ještě zvláštní ceny za kostým, originální choreografii, výraznou taneční techniku, osobitý taneční projev apod.

V rámci soutěže vyhlásíme kromě vítezů v jednotlivých kategoriích ještě nejúspěšnější školu. Bude se sčítat nejlepší bodový výsledek dané školy v kategoriích A, B, C napříč věkovými kategoriemi. Podmínkou zapojení je tedy obsazení soutěžních kategorií A, B, C bez ohledu na věkovou kategorii.

 

Kritéria hodnocení:

⦁ Technické předpoklady či zvládnutí taneční techniky 

⦁ Muzikálnost

⦁ Jevištní projev 

⦁ Přiměřenost

⦁ Choreografie a originalita

 

Startovné se bude vybírat při prezentaci před zahájením soutěže:

200,- Kč za každé soutěžní číslo

250,- Kč za každého soutěžícího

 

Přihlášky a další informace budou kdispozici na webových stránkách: http://www.baletgala.eu/

a na FB: https://www.facebook.com/spolek.balet/

 

Vyplněné přihlášky a hudbu zasílejte nejpozději do 30.4.2023 na e-mail: katkabednar@seznam.cz.