Poděkování

Děkujeme za další krásný ročník Plzeňského střevíčku. Velká poklona patří všem soutěžícím za jejich parádní výkony, lektorům za přípravu tanečnic a tanečníků a rodičům za podporu svých dětí a úžastnou atmosféru na soutěži.
 
Výsledkovou listinu naleznete v sekci přihlášky a formuláře.
 
Přejem Vám krásné léto!