Plzeňský střevíček 2017

III. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ AMATÉRSKÉ SOUTĚŽE V KLASICKÉM TANCI

v návaznosti na tradici 16 ročníků soutěže „AŠSKÝ STŘEVÍČEK“

 

27. května 2017

DIVADLO ALFA - PLZEŇ

 

PRAVIDLA  SOUTĚŽE 

Plzeňský střevíček je veřejná soutěž určená tanečním oddělením ZUŠ, amatérským souborům, skupinám, baletním a tanečním školám i jednotlivcům. Musí jednat o tanec klasický, kterým je zde míněn tanec založený na principech klasické baletní techniky, nikoli tanec lidový, parketový, scénický, moderní atd.                                           

Soutěžní kategorie a věkové kategorie  

I. kategorie 5 – 7 let

II.kategorie 8 – 9 let

III. kategorie 10 – 12 let

IV. kategorie 13 – 15 let

V. kategorie 16 a výše

 

A - sóla /1 soutěžící/

B - duety /2 soutěžící/

C - tria, pas de quatre /3 - 4 soutěžící/

 

Podmínky

⦁ V I. a II. věkové kategorii je povolen pouze tanec bez špiček.

⦁ Každý soubor, skupina či škola může přihlásit do každé kategorie max. 4 čísla. 

⦁ Jeden soutěžící může soutěžit max. 1x v každé kategorii. 

⦁ Věk se počítá ke dni soutěže.

⦁ Délka soutěžního čísla nesmí přesáhnout 3 minuty.

 

V každé kategorii a skupině bude vyhlášeno 1., 2. a 3. místo. V sólové kategorii může být uděleno zdvojené 2. místo. Cena pro absolutního vítěze. Odborná porota může udělit ještě zvláštní ceny za kostým, originální choreografii, výraznou taneční techniku, osobitý taneční projev apod.

V letošním roce jsme si pro Vás připravili jednu novinku.

V rámci soutěže vyhlásíme kromě vítezů v jednotlivých kategoriích ještě nejúspěšnější školu. Bude se sčítat nejlepší bodový výsledek dané školy v kategoriích A, B, C napříč věkovými skupinami. Podmínkou zapojení je tedy obsazení soutěžních kategorií A, B, C bez ohledu na věkovou kategorii.

 

Kritéria hodnocení:

⦁ Technické předpoklady či zvládnutí taneční techniky 

⦁ Muzikálnost

⦁ Jevištní projev 

⦁ Přiměřenost

⦁ Choreografie a originalita

 

Startovné se bude vybírat při prezentaci před zahájením soutěže: 200,- Kč za každé soutěžní číslo a 250,- Kč za každého soutěžícího.

Vyplněné přihlášky zasílejte do 5.5.2017 na e-mail: katkabednar@seznam.cz

Hudbu zašlete nejpozději do 14.5.2017 na e-mail: katkabednar@seznam.cz